Technologia klejenia

Struktura technologii jest taka, jak każda struktura: najpierw musi być fundament. Fundamentami technologii klejenia są: właściwe planowanie oraz gruntowna znajomość zastosowanych materiałów.

Ogólne informacje dotyczące technologii klejenia

Odkąd po raz pierwszy wprowadzono klejenie jako przemysłową metodę łączenia, obok spawania, lutowania i nitowania, dokonano wielu analiz, badań i ulepszeń. Prace technologiczne miały na celu ustalenie najważniejszych parametrów gwarantujących skuteczne klejenie. W rozdziale tym zostaną przedstawione podstawowe zasady technologii klejenia oraz wyjaśniona techniczna terminologia. Będzie to podstawą do zrozumienia następnych rozdziałów.

Połączenie klejowe

Kleje są pomostami pomiędzy powierzchniami detali, bez względu na to, czy są one z tego samego czy z różnych materiałów. Mechanizm klejenia zależy od:

  • przyczepności kleju do detalu, zwanej adhezją
  • wytrzymałości wewnątrz samego kleju, zwanej kohezją.

Adhezja

Adhezja jest to siła łącząca dwa materiały i występująca na ich powierzchni styku. W klejeniu największe znaczenie mają siły przyciągania oraz absorpcja, określane łącznie jako siły Van der Waalsa. Wartość tych sił międzycząsteczkowych zostaje znacznie obniżona, jeśli klej nie penetruje dostatecznie głęboko w chropowatości powierzchni, powstałe przy mechanicznej obróbce wykończeniowej. Dlatego klej musi docierać wgłąb wszystkich mikronierówności i dokładnie je zwilżać. Tak więc stopień wytrzymałości kleju zależy zarówno od nawilżenia nim powierzchni (aby osiągnąć pełny kontakt międzycząsteczkowy), jak i od jej właściwości adhezyjnych. Przy podanym napięciu powierzchniowym kleju zwilżalność zależy od napięcia powierzchniowego detalu i lepkości kleju. Także zanieczyszczenia powierzchni mogą spowodować obniżenie stopnia jej nawilżenia klejem.

Adhezja i kohezja

Siły klejenia w połączeniu klejowym

Kohezja

Kohezja to siła działająca pomiędzy cząsteczkami samego kleju, utrzymująca jego spójność. Na tę siłę składają się:

  • międzycząsteczkowe siły przyciągania (siły Van der Waalsa)
  • wzajemne wiązanie się cząsteczek polimerowych.

Zgodnie z zasadą, że łańcuch jest na tyle mocny, na ile mocne jest jego najsłabsze ogniwo, w klejonym połączeniu siły adhezji i kohezji powinny być mniej więcej równe.

Mechanizmy utwardzania klejów Loctite

Większość klejów Loctite to polimery reaktywne. Poprzez chemiczne reakcje polimeryzacyjne przybierają one formy od płynnych do stałych. Firma Loctite wyprodukowała wiele klejów o specjalnych mechanizmach utwardzania, przeznaczonych dla różnych zastosowań. W zależności od sposobu ich utwardzania kleje te można podzielić na następujące grupy:

Dane kontaktowe:

P.P.H. Multibo
Kleje smary sp. z.o.o.
ul. Leonarda 7/85
20-625 Lublin

Salon Sprzedazy:
ul. Stefczyka 5/23
20-051 Lublin

Zadzwoń
✆ +48 605 50 25 35
✆ +48 506 04 38 94

Napisz
info@multibo.lublin.pl