Kleje utwardzane światłem UV

Czas utwardzania tych klejów zależy od natężenia i długości fal światła UV. Dlatego prawidłowa polimeryzacja wymaga zawsze doboru źródła promieniowania UV do danego produktu. Promieniowanie UV powoduje rozszczepianie fotoinicjatorów. Z kolei tak powstałe wolne rodniki rozpoczynają polimeryzację. Systemy Loctite do utwardzania światłem UV dysponują widmem optymalnym dla produktów Loctite.

Procesy utwardzania UV dzieli się na trzy rodzaje:

 • utwardzanie wskrośne przez promieniowanie UV
 • utwardzanie powierzchniowe przez promieniowanie UV
 • wtórne systemy utwardzania

Proces zastygania klejów utwardzanych UV

Współistnienie monomerów i fotoinicjatorów

W stanie płynnym monomery i fotoinicjatory współistnieją bez żadnych interakcji

Poddanie działaniu światła UV

Kiedy zostaną poddane działaniu światła UV...

Zastyganie klejów utwardzanych UV
 
Inicjacja tworzenia się łańcuchów monomeru

...fotoinicjatory zmieniają się w wolne rodniki, które inicjują tworzenie się łańcuchów monomeru

Łańcuchy polimeryzacyjne - wiązania poprzeczne

Łańcuchy polimeryzacyjne sieciują tworząc wiązania poprzeczne

 

Utwardzanie wskrośne

Dla osiągnięcia maksymalnie głębokiego utwardzenia kleju wskazane są systemy UV, które emitują światło o wysokim natężeniu i długościach fal rzędu od 300 do 400 nm.

Utwardzanie powierzchniowe

Utwardzanie powierzchniowe jest szczególnie ważne przy klejeniu lub zalewaniu materiałami UV. Jeśli użyje się nieodpowiednich rodzajów lamp UV, powierzchnia pozostanie lepka. Aby temu zapobiec, źródło promieniowania UV powinno emitować fale o wysokim natężeniu w zakresie długości fal poniżej 280 nm (światło UVC). Jest to bardzo skuteczne, gdy chce się uniknąć niepożądanej reakcji przy kontakcie klejonej powierzchni z powietrzem atmosferycznym, które hamuje utwardzanie się produktu. Widma promieniowania „wysokoenergetycznych” systemów światła UV Loctite gwarantują niezawodne utwardzanie, nie pozostawiając lepkiej powierzchni kleju.

Utwardzanie przy pomocy mechanizmów wtórnych

W wielu przypadkach światło UV nie dociera do wszystkich miejsc pokrytych klejem. Dlatego Loctite opracował kleje z dodatkowymi systemami utwardzania w przestrzeniach nie objętych światłem UV:

 • utwardzanie anaerobowe
 • utwardzanie na gorąco
 • utwardzanie poprzez wilgotność powietrza
 • utwardzanie aktywatorem
Przenikalność szkła i tworzyw dla UV

Przenikalność szkła i tworzyw dla UV

Jak uprzednio wyjaśniono, utwardzanie klejów UV zależy od długości fali i natężenia światła na powierzchni klejonej. Tak więc ważnym kryterium doboru najwłaściwszego kleju jest stopień przenikalności różnych materiałów dla światła UV. Do łączenia części wykonanych z PC (poliwęglan), PVC (polichlorek winylu) czy podobnych materiałów, przeznaczone są „kleje utwardzane światłem widzialnym”. Kleje te można utwardzać światłem UVA, lecz znacznie lepszy efekt uzyskuje się, gdy podda się je działaniu światła o dużym natężeniu i długości fali około 420 nm (światło widzialne).

Właściwości klejów utwardzanych światłem UV

 • znaczna wytrzymałość
 • wysoka zdolność wypełniania szczelin
 • bardzo krótkie czasy utwardzania do osiągnięcia wytrzymałości ręcznej
 • dobra do bardzo dobrej odporność na środowisko
 • jako kleje jednoskładnikowe są łatwe do dozowania w automatycznych systemach nanoszenia.

Dane kontaktowe:

P.P.H. Multibo
Kleje smary sp. z.o.o.
ul. Leonarda 7/85
20-625 Lublin

Salon Sprzedazy:
ul. Stefczyka 5/23
20-051 Lublin

Zadzwoń
✆ +48 605 50 25 35
✆ +48 506 04 38 94

Napisz
info@multibo.lublin.pl