Informacje techniczne

Technologia klejenia

Struktura technologii jest taka, jak każda struktura: najpierw musi być fundament. Fundamentami technologii klejenia są: właściwe planowanie oraz gruntowna znajomość zastosowanych materiałów.

Uszczelnianie powierzchni

Uszczelnianie powierzchni

Anaerobowe i silikonowe materiały uszczelniające – zarówno „formowane w miejscu” (FIP), jak i „utwardzane w miejscu” (CIP) – zapewniły niezawodne uszczelnienie milionom maszyn i pojazdów, które przetrwało okres ich eksploatacji.

Uszczelnianie gwintów rurowych

Uszczelnianie gwintów rurowych

Wiadomo, że w niedoskonałym świecie połączeń mechanicznych gwintowane połączenia rurowe wymagają dodatkowych uszczelnień. Firma Loctite oferuje do tych celów wiele, gruntownie przebadanych i wypróbowanych, materiałów.

Zabezpieczanie gwintów

Zabezpieczanie gwintów

Śruba zabezpieczona środkiem anaerobowym nie zapiecze się, nie obluzuje i wytrwa do końca okresu eksploatacji złącza. Niezawodność połączeń gwintowych zależy od sił i momentów działających na połączenie wzdłuż i/lub w poprzek osi gwintu.

Kleje utwardzane anaerobowo

Kleje anaerobowe to jednoskładnikowe materiały, które utwardzają się w temperaturze pokojowej przy wyeliminowaniu kontaktu z tlenem. Składnik utwardzający nie aktywizuje się, dopóki pozostaje w kontakcie z tlenem atmosferycznym. Kiedy klej zostanie pozbawiony dopływu tlenu, np. przy montażu części, wówczas utwardzanie następuje bardzo szybko, szczególnie przy równoczesnym kontakcie z metalem. Proces utwardzania można wyobrazić sobie w sposób następujący: kiedy zostanie wyłączony dopływ tlenu atmosferycznego, pod wpływem działania jonów metalu (Cu, Fe) powstają wolne rodniki, które zapoczątkowują proces polimeryzacji.

Kleje utwardzane światłem UV

Czas utwardzania tych klejów zależy od natężenia i długości fal światła UV. Dlatego prawidłowa polimeryzacja wymaga zawsze doboru źródła promieniowania UV do danego produktu. Promieniowanie UV powoduje rozszczepianie fotoinicjatorów. Z kolei tak powstałe wolne rodniki rozpoczynają polimeryzację. Systemy Loctite do utwardzania światłem UV dysponują widmem optymalnym dla produktów Loctite.

Kleje utwardzane poprzez reakcję anionową (cyjanoakrylany)

Jednoskładnikowe kleje cyjanoakrylowe ulegają polimeryzacji w kontakcie z powierzchniami lekko alkalicznymi. Na ogół wilgotność w powietrzu i na klejonych powierzchniach wystarcza, aby w ciągu kilku sekund nastąpiło utwardzenie. Wilgotność klejonej powierzchni neutralizuje zawarty w kleju stabilizator, tak więc polimeryzacja przenosi się z jednej powierzchni na drugą. Aby jak najszybciej osiągnąć wytrzymałość ręczną, należy zredukować wymiar szczeliny do zera. Najlepsze wyniki dają warunki robocze, kiedy względna wilgotność otoczenia wynosi 40 do 60% w temperaturze pokojowej. Niższa wilgotność powoduje wolniejsze utwardzanie; wyższa z kolei przyspiesza ten proces, jednak może spowodować osłabienie końcowej wytrzymałości kleju.

Kleje utwardzane aktywatorami (akrylowe modyfikowane)

Przy użyciu aktywatorów kleje akrylowe modyfikowane utwardzają się w temperaturze pokojowej. W zależności od rodzaju kleju można nakładać na klejone powierzchnie osobno klej i aktywator albo też można je uprzednio zmieszać w mieszalniku statycznym. Do niektórych klejów używa się aktywatorów o niskiej lepkości. Tych klejów nigdy nie należy uprzednio mieszać. W tych przypadkach trzeba zawsze oddzielnie nakładać klej i aktywator. Proces utwardzania rozpoczyna się dopiero po połączeniu części.

Kleje utwardzane wilgotnością otoczenia

Kleje/uszczelniacze utwardzane wilgocią polimeryzują (w większości przypadków) poprzez reakcję z wilgocią atmosferyczną. Do tej kategorii należą dwa główne typy chemiczne: silikony i poliuretany.

Dane kontaktowe:

P.P.H. Multibo
Kleje smary sp. z.o.o.
ul. Leonarda 7/85
20-625 Lublin

Salon Sprzedazy:
ul. Stefczyka 5/23
20-051 Lublin

Zadzwoń
✆ +48 605 50 25 35
✆ +48 506 04 38 94

Napisz
info@multibo.lublin.pl